Th 6, 19/10/2018 | 08:03 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ và WIPO ký Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai Hệ thống quản trị đơn SHCN

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí và Tổng giám đốc WIPO Francis Gurry đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai Hệ thống