Th 2, 11/03/2019 | 11:07 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

DANH MỤC SÁCH, TẠP CHÍ CÓ THỂ TẢI VỀ

Danh mục Sách, Tạp chí về sở hữu trí tuệ có thể tải về (cần ghi rõ nguồn khi trích dẫn).

- Tài liệu hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

- Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế của châu Âu

- Tài liệu hướng dẫn tra cứu sáng chế của WIPO

- Sáng chế (truyện tranh)

- Nhãn hiệu (truyện tranh)

- Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ

- Kiểm toán sở hữu trí tuệ

- Chuyển giao công nghệ thành công

- Tạo dựng một nhãn hiệu

- Tạo dáng sản phẩm

- Sáng tạo tương lai

- Hình thức thể hiện sáng tạo

- Mũi khâu thời gian

- Hướng dẫn đăng ký sáng chế

- Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

- Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ

- Bộ sách dành cho các doanh nghiệp về nhãn hiệu

- Bộ sách dành cho các doanh nghiệp của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới về kiểu dáng

- Quy chế chung của ASEAN về thẩm định nội dung đơn đăng ký Nhãn hiệu (bản tiếng Việt)

- Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Ritonavir

- Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir

- Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Vắc-xin phòng bệnh ngừa các bệnh truyền nhiễm chọn lọc

- Hướng dẫn sử dụng thông tin sáng chế

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ các hội,hiệp hội ngành nghề

- Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ các trường đại học, viện nghiên cứu

- Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bô quản lý sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

- Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ quản lý sở hữu trí tuệ thuộc các cơ quan nhà nước

- Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (cơ bản)

- Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (nâng cao)

- Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệpTin mới nhất