Th 3, 03/11/2009 | 01:27 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ

 

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vicả nước.

 

Địa chỉ: 386,đường Nguyễn Trãi,quận Thanh Xuân,TP Hà Nội

Điện thoại thường trực: (04) 3858 4011;  (04) 3858 3069;  

Fax: (04) 3858 8449;  (04) 3858 4002.

Email: vietnamipo@noip.gov.vnTin mới nhất