Th 5, 20/02/2020 | 15:57 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống - Hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh khi nộp đơn đăng ký

Dấu hiệu âm thanh để có khả năng được đăng ký thì yêu cầu đầu tiên là chúng phải đáp ứng được yêu cầu về hình thức thể hiện nhãn hiệu khi nộp đơn. Đối với người nộp đơn, đây là một trong những trở ngại tương đối lớn bởi nhãn hiệu âm thanh là một trong những dấu hiệu đặc biệt bởi các lý do sau:

Thứ nhất, đó là đặc tính vô hình. Nếu như nhãn hiệu truyền thống thường được thể hiện dưới hình thức hữu hình, ví dụ như nhãn hiệu chữ có thể thông qua ngôn ngữ để thể hiện, nhãn hiệu hình có thể thông qua màu sắc, kết cấu để thể hiện thì bản chất của nhãn hiệu âm thanh chính là âm, yếu tố cảm nhận bằng thính giác chứ không phải là bằng thị giác nên không có hình thái cố định.

Thứ hai, đó là đặc tính động hoặc tính gián tiếp. Nếu như nhãn hiệu truyền thống trong quá trình sử dụng thực tiễn gắn thành một chỉnh thể với sản phẩm mang nhãn hiệu để đạt được chức năng phân biệt nguồn gốc của sản phẩm và quảng bá sản phẩm thì nhãn hiệu âm thanh có thể không trực tiếp gắn lên sản phẩm hoặc dịch vụ mà để thực hiện được chức năng phân biệt được nguồn gốc phải dựa vào một phương thức khác như phương tiện truyền thanh, mạng internet, điện thoại...

Thứ ba, đó là tính toàn cầu, khả năng truyền đi của âm thanh tương đối rộng, dễ được người khác tiếp nhận. Thông qua các phương thức như internet, phương tiện truyền thông... con người ở các khu vực, vùng miền khác nhau đều có thể tiếp cận được vì nhãn hiệu âm thanh khắc phục được rào cản về mặt ngôn ngữ.

Mặc dù việc thể hiện được các dấu hiệu âm thanh (mẫu nhãn hiệu) khi nộp đơn không phải luôn dễ thực hiện nhưng rõ ràng đó là một yêu cầu hợp lý bởi mẫu nhãn hiệu phải xác định được đối tượng bảo hộ một cách chính xác theo đăng ký. Từ đó cho phép các cơ quan có thẩm quyền sau khi đã xác định một cách rõ ràng, chính xác bản chất và phạm vi bảo hộ của dấu hiệu yêu cầu đăng ký, họ có thể dễ dàng thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến việc thẩm định đơn đăng ký và công tác công bố duy trì đăng ký nhãn hiệu một cách chính xác. Ngoài ra mẫu nhãn hiệu còn thực hiện chức năng thông tin vì nó cho phép công chúng và đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh tiềm năng nhận được các thông tin liên quan để thực hiện quyền lợi của bên thứ ba./.

Bài 3.3. Hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh khi nộp đơn đăng ký

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn