Th 6, 22/03/2019 | 11:14 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời dự Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội nghị sở hữu trí tuệ năm 2019...

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo tổ chức Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2019 với các thông tin sau:

1. Thời gian và địa điểm: 2 ngày, từ 10-11/4/2019 tại Khách sạn Mường Thanh, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nội dung:

- Đánh giá kết quả triển khai hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước năm 2018 và định hướng hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2019.

- Thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết các vướng mắc trong hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ ở Trung ương và địa phương.

- Quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sáng tạo; hoạt động hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ theo tinh thần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, tiếp tục triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, công tác đào tạo, tập huấn về SHTT tại các địa phương, v.v..

3. Đại biểu của quý Sở gồm:

- Lãnh đạo Sở phụ trách về sở hữu trí tuệ;

- Lãnh đạo phòng chuyên môn liên quan đến sở hữu trí tuệ;

- Cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ.

4. Kinh phí: Ban tổ chức chi trả kinh phí tổ chức Hội nghị; Quý Sở chi trả kinh phí đi lại, ăn ở của đại biểu của Sở.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo và đề nghị quý Sở cử đại biểu đúng thành phần trên tham dự Hội nghị trước ngày 02/4/2019 theo e-mail: trungtamndht@gmail.com, điện thoại: 024.38586455 (ông Nguyễn Kim Lai, máy lẻ: 4165. DĐ: 0903206849).

Các thông tin liên quan đến Hội nghị và Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ