Th 5, 07/03/2019 | 09:53 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ DỰ THI CUỘC THI SÁNG CHẾ NĂM 2018 VÀ MỨC GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2019, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 đã nhận được 212 hồ sơ dự thi...

Tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2019, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 đã nhận được 212 hồ sơ dự thi, trong đó có 196 hồ sơ đủ điều kiện tham gia chấm vòng sơ khảo (Danh sách kèm theo). Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách Hồ sơ vào vòng chung khảo trong tháng 4/2019 và Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 25/4/2019 tại Hà Nội (thông báo cụ thể sau).

Cơ cấu và mức tiền thưởng như sau:

- 01 giải Nhất: 80 triệu đồng

- 01 giải Nhì: 50 triệu đồng

- 01 giải Ba: 30 triệu đồng

- 07 giải Khuyến khích: 10 triệu đồng/01 giải.

Ban Tổ chức xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Cục Sở hữu trí tuệ