Th 4, 20/03/2019 | 10:05 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc đề nghị đóng góp ý kiến về Dự thảo Đề án Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Cục Sở hữu trí tuệ Thông báo về việc đề nghị đóng góp ý kiến về Dự thảo Đề án Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030...

Ngày 18/3/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có các công văn số 705/BKHCN-SHTT và 706/BKHCN-SHTT gửi các các Bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức, cá nhân đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Dự thảo Đề án Chiến lược và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược được tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ