Ký hiệu B-BKC-282330-TT
Tên thủ tục Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
Ngày ban hành
Loại thủ tục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan thực hiện Cục Sở hữu trí tuệ
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp lại Thẻ giám định viên;

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp lại Thẻ giám định viên.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Nộp qua bưu điện.

 

Xem chi tiết Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Thành phần số lượng hồ sơ

Tờ khai (02 bản);

+ Thẻ giám định viên đã cấp (trừ trường hợp bị mất)

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;    

+ 02 ảnh 3x4;                                    

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định cấp lại/từ chối cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp. - Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định  
1. - Thẻ giám định viên bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) đến mức không sử dụng được; Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN...  
2. - Có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp. Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN...

 

Cơ sở pháp lý