Th 7, 05/10/2019 | 15:20 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ cho sinh viên trường Đại học Luật – Đại học Huế

Ngày 05 tháng 10 năm 2019, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng và Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã phối hợp tổ chức Chương trình ngoại khóa “Vai trò quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục”…

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về tuyên truyền, đào tạo và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ giữa Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng và Trường Đại học Luật - Đại học Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2019, các bên đã phối hợp tổ chức Chương trình ngoại khóa với chủ đề “Vai trò quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục” nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho sinh viên.

Tham dự Chương trình ngoại khóa lần này, có khoảng 600 sinh viên của Trường Đại học Luật - Đại học Huế, chia thành từng nhóm lớp khác nhau. Các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến các em sinh viên bằng hình thức sinh động, nhẹ nhàng trong không khí cởi mở, gần gũi. Vì vậy, các em đã tham gia thảo luận nhiệt tình về quyền sở hữu trí tuệ gắn với thực tiễn hàng ngày.

Đây là hoạt động thường xuyên được tổ chức hàng năm, mỗi năm được chia làm nhiều đợt để khuyến khích mọi sinh viên của trường tiếp cận thông tin nhằm nâng cao ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong học tập và cuộc sống cũng như biết cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với thành quả sáng tạo của mình. Ngoài các hoạt động tuyên truyền dưới dạng các chương trình ngoại khóa, các bên còn phối hợp tổ chức các hoạt động khác về sở hữu trí tuệ như các cuộc thi, các lớp đào tạo ngắn hạn… tạo ra nhiều hình thức tiếp cận phong phú với kiến thức pháp luật về lĩnh vực này.

Một số hình ảnh của sự kiện:

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng