Th 3, 29/12/2009 | 02:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Dự án "Nhà làm việc 8 tầng - Cục Sở hữu trí tuệ"

Chủ đầu tư: Cục Sở hữu trí tuệ

Số tầng: 8 Chiều cao công trình: 31,95 m Diện tích mặt bằng: 281 m2 Diện tích xây dựng: 2.495 m2 Chủ đầu tư: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ Đơn vị thiết kế: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Thời gian thi công: 2009 - 2010