Th 6, 31/05/2013 | 04:35 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Dự án tăng cường trang thiết bị năm 2012 của Cục Sở hữu trí tuệ

Dự án tăng cường trang thiết bị năm 2012 của Cục SHTT, được phê duyệt theo Quyết định số 2638/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2012...

Thực hiện Dự án tăng cường trang thiết bị năm 2012 của Cục Sở hữu trí tuệ, được phê duyệt theo Quyết định số 2638/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Bên mời thầu: Cục Sở hữu trí tuệ.
Gói thầu: “Mua sắm thiết bị văn phòng của Cục Sở hữu trí tuệ".
Nội dung của gói thầu bao gồm:
- Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị năm 2012 của Cục Sở hữu trí tuệ;
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ( trích từ quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp theo Thông tư 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước;
- Thời gian bán HSMT từ ngày 16/05/2013 đến trước 14h00 ngày 27/05/2013 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm bán HSMT:
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Sở hữu trí tuệ
Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 3558 0249
Fax: 3858 8449
- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế hoạch – Tàichính, Cục Sở hữu trí tuệ - Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 27/05/2013;
- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng tiền Việt Nam (bằng chữ:Mười lăm triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: tiền mặt, séc hoặc bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tín dụng có đủ năng lực.
HSDT sẽ được mở công khai vào 15h00 (giờ Việt Nam), ngày 27/05/2013 tại Phòng họp tầng 2, Cục Sở hữu trí tuệ - Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Cục Sở hữu trí tuệ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Cục Sở hữu trí tuệ