Th 7, 14/03/2009 | 18:17 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

25 năm xây dựng và phát triển của Cục Sở hữu trí tuệ (1982 - 2007)

Cục Sở hữu trí tuệ - 25 năm xây dựng và phát triển (1982 - 2007)

Cuốn sách "Cục Sở hữu trí tuệ - 25 năm xây dựng và phát triển (1982 - 2007)" có thể tải về tại đây.