Ban lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ

 
Cục trưởng
Đinh Hữu Phí
 
Cục trưởng: Đinh Hữu Phí
 
Phòng 210 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Ðiện thoại: 024.38584020; 024.38583069 (máy lẻ:1111)
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Ngọc Lâm
 
Phó Cục trưởng: Lê Ngọc Lâm
 
Phòng 311 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Ðiện thoại: 024.35578047; 024.38583069 (máy lẻ:1333)
 
 
 
Phó Cục trưởng
Phan Ngân Sơn
 
Phó Cục trưởng: Phan Ngân Sơn
 
Phòng 310 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35583536; 024.38583069 (máy lẻ:1332)
 
 
 
Phó Cục trưởng
Mr Trần Lê Hồng
 
Phó Cục trưởng: Trần Lê Hồng
 
Phòng 211 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Ðiện thoại: 024.38581116; 024.38583069 (máy lẻ:1168)
 
 
 


Tin mới nhất

Các đơn vị trong Cục Sở hữu trí tuệ

Văn phòng
Nguyễn Thị Nga
Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách văn phòng: Trần Văn Hiệp
Phòng 113 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38588296; 024.38583069 (máy lẻ: 1128)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Lê Văn
Phòng 403 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1482)
 
 
Phòng Kế hoạch và Tài chính
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng: Lê Duy Thiện
Phòng 212 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35406542; 024.38583069 (máy lẻ: 1268)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng của Cục: Nguyễn Thị Ngà
Phòng 108 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35580249; 024.38583069 (máy lẻ: 1115)
 
 
Phòng Tổ chức cán bộ
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng: Nguyễn Thị Nga
Phòng 301 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35573826; 024.38583069 (máy lẻ: 1372)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó trưởng phòng: Đỗ Thiên Hoàng
Phòng 408 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1463)
 
 
Phòng Đăng ký
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng: Cao Văn Hưng
Phòng 102 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35580987; 024.38583069 (máy lẻ: 1151)
 
 
Phòng Pháp chế và Chính sách
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bảy
Phòng 208 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 02435588216 (máy lẻ: 1201)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Hạnh
Phòng 203 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3230)
 
 
Phòng Hợp tác quốc tế
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng: Nguyễn Đức Dũng
Phòng 412 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35588217; 024.38583069 (máy lẻ: 1404)
 
 
Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng: Lê Huy Anh
Phòng 401 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38585223; 024.38583069 (máy lẻ: 3403)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Minh
Phòng 312 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1355)
 
 
Trung tâm Thẩm định Sáng chế
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc (Kiêm nhiệm): Phó Cục trưởng Phan Ngân Sơn
Phòng 310 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35583536; 024.38583069 (máy lẻ:1332)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Phan Thanh Hải
Phòng 602 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38587414; 024.38583069 (máy lẻ: 3601)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Trần Thu Hà
Phòng 301 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3302)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Điện tử - Viễn thông: Nguyễn Doãn Đức
Phòng 602 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3617)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Cơ khí: Bùi Văn Trung
Phòng 601 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3602)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Xây dựng và Giao thông: Hoàng Minh Thanh
Phòng 501 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3504)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Y-Dược: Đào Anh Dũng
Phòng 401, Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (số máy lẻ 3405)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Y - Dược: Đặng Bá Dũng
Phòng 401 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3406)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Sinh học - Nông nghiệp: Lê Thị Kim Anh
Phòng 701 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1238)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Sinh học - Nông nghiệp: Nguyễn Văn Lâm
Phòng 701 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3702)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Công nghệ Hóa học - Luyện kim: Vũ Văn Huy
Phòng 801 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3808)
 
 
Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Quang Tuấn
Phòng 407 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38586453; 024.38583069 (máy lẻ: 4434)
 
 
Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc (Kiêm nhiệm): Phó Cục trưởng Lê Ngọc Lâm
Phòng 311 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35578047; 024.38583069 (máy lẻ:1333)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Ngô Việt Thắng
Phòng 301 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38588295; 024.38583069 (máy lẻ: 4314)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Hoàng Thanh Bình
Phòng 204 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4238)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nhãn hiệu số 1: Nguyễn Thu Hằng
Phòng 201 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4238)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Nhãn hiệu số 1: Nguyễn Thế Cương
Phòng 301 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại:
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nhãn hiệu số 2: Nguyễn Đình Quang
Phòng 304 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4326)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Nhãn hiệu số 2: Diệp Thị Thanh Xuân
Phòng 305 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4301)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nhãn hiệu số 3: Vũ Thị Phương Giang
Phòng 302 nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8583069 (máy lẻ 4369)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Nhãn hiệu số 3: Trần Duy Hưng
Phòng 303 nhà D: 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 02438583069 (máy lẻ 4243)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nhãn hiệu số 4: Đặng Ngọc Anh
Phòng 203 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: Điện thoại: 024. 38583069 (máy lẻ: 4209)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Nhãn hiệu số 4: Dương Thị Quỳnh Thu
Phòng 202 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4213)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nhãn hiệu số 5: Đỗ Duy Nam
Phòng 205 nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4271)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Nhãn hiệu số 5: Nguyễn Quang Lợi
Phòng 204 nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Điện thoại: 024. 38583069 (máy lẻ: 4263)
 
 
Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Lưu Đức Thanh
Phòng 401 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35573827; 024.38583069 (máy lẻ: 4404)
 
 
Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Lương Thị Bích Hạnh
Phòng 303 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35406541; 024.38583069 (máy lẻ: 1366)
 
 
Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thị Thu Hiền
Phòng 405 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38586454; 024.38583069 (máy lẻ: 1485)
 
 
Trung tâm Công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc phụ trách : Nguyễn Minh Dương
Phòng 201 Nhà B, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35580986; 024.38583069 (máy lẻ: 2222)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Hưng
Phòng 201 Nhà B, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35580989; 024.38583069 (máy lẻ: 2221)
 
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình
Phòng 101 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35571843; 024.38583069 (máy lẻ: 3103)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Lê Tất Chiến
Phòng 203 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 35406541; 024.38583069 (máy lẻ: 3238)
 
 
Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Nga
Phó trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng: Trần Giang Khuê
Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 3920 8483, (028) 3920 8485 - Fax: (028) 3920 8486.
 
 
Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. Đà Nẵng
Nguyễn Thị Nga
Phó trưởng Văn phòng, Phụ trách văn phòng: Ngô Phương Trà
Địa chỉ:Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3889955 - Fax: 0236.3889977
 
 
Đại diện Cục SHTT tại WTO và WIPO
Nguyễn Thị Nga
Đào Nguyên
Bí thư thứ 2, Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hiệp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ.
Điện thoại: +(41)791519374 +(84)913009386