Th 3, 16/07/2019 | 10:40 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 03/2019

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT

 

Số bằng

(tải về)

Số đơn

 

Tên SC/GPHI

 

Tên chủ văn bằng

 

1 1986 2-2016-00427 Trạm biến áp có lắp giá thao tác và tấm che bảo vệ máy biến áp Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng và Dịch vụ Điện Việt
2 1987 2-2016-00139 Thùng đeo vai rải các loại phân hạt, các loại bột và các loại hạt mầm Công ty TNHH Kim Tân
3 1988 2-2016-00472 Phương pháp thi công tường lắp ghép Đỗ Đức Thắng
4 1989 2-2017-00037 Tấm panen sử dụng bê tông geopolyme Nguyễn Tấn Khoa
5 1990 2-2013-00240 Thiết bị cắt dùng cho máy cắt cao su Amy TSAI
6 1991 2-2010-00076 Nồi áp suất PT Maspion 
7 1992 2-2018-00347 Nhiên liệu nhũ hóa bao gồm dầu nhiệt phân sinh khối và dầu điêzen Viện Dầu khí Việt Nam 
8 1993 2-2016-00442 Kết cấu nhà nổi có hệ thống phát điện bằng năng lượng sóng biển Trịnh Văn Hoa
9 1994 2-2014-00345 Kết cấu vật liệu composit WANG, SHUI MU
10 1995 2-2013-00047 Đồ đựng SHINWA CO., LTD.
11 1996 2-2013-00048 Đồ đựng SHINWA CO., LTD.