Th 3, 16/07/2019 | 10:52 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 04/2019

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT

 

Số bằng

(tải về)

Số đơn

 

Tên SC/GPHI

 

Tên chủ văn bằng

 

1 1997 2-2015-00275 Thiết bị làm rau giá Nguyễn Quốc Tuấn
2 1998 2-2015-00283 Viên nang dinh dưỡng Công ty cổ phần VietRAP đầu tư thương mại
3 1999 2-2018-00453 Hợp chất 7,9-dimetoxy-5-metyl-2,3-                               metylendioxybenzophenanthridin và phương pháp chiết hợp chất này từ cây xuyên tiêu (Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.) Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
4 2000 2-2014-00224 Quy trình chế tạo chi tiết bằng hợp kim titan y sinh mác Ti-6Al-7Nb dùng để cấy ghép Viện Công nghệ
5 2001 2-2017-00372 Tấm cốp pha nhựa khung thép Nguyễn Xuân Thủy
6 2002 2-2017-00103 Kem nano bạc để điều trị bệnh viêm vú ở bò sữa Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7 2003 2-2018-00203 Phương pháp sản xuất bentonit gắn nano bạc Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
8 2004 2-2018-00512 Nhà kính có kết cấu hai mái hở kết hợp hệ thống tưới tràn Lưu Văn Hiển 
9 2005 2-2014-00280 Túi bao gói WONGPRASERTPHON, Pornchai
10 2006 2-2018-00382 Quy trình chiết xuất hoạt chất sinh học axit kaurenoic từ vỏ quả na bằng phương pháp hóa học Hoàng Thu Hà
11 2007 2-2018-00067 Phương pháp tinh chế khoáng montmorilonit từ đất sét tự nhiên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
12 2008 2-2018-00342 Nhà kính Lưu Văn Hiển 
13 2009 2-2018-00461 Lò đốt có cơ cấu để điều chỉnh nhiệt độ của khí sấy và làm nguội vật liệu sấy Hoàng Thịnh
14 2010 2-2014-00046 Phương pháp chế tạo đầu gậy chơi gôn, phương pháp chế tạo vật thể và mẫu sáp dùng để đúc đầu gậy chơi gôn Karsten Manufacturing Corporation