Th 3, 16/07/2019 | 11:08 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 06/2019

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT

 

Số bằng

(tải về)

Số đơn

 

Tên SC/GPHI

 

Tên chủ văn bằng

 

1 2039 2-2015-00116 Khóa xe máy có kết cấu chống phá hỏng Su Liang-Chin
2 2040 2-2015-00166 Phương pháp điều tiết dòng chảy giữa sông Vu Gia và sông Thu Bồn qua sông Quảng Huế Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển
3 2041 2-2013-00151 Thiết bị nối liên tục vật liệu cuộn với nhau Avatack Co., Ltd.
4 2042 2-2014-00275 Bộ chắn rác, ngăn mùi bằng composit Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Tất Đạt
5 2043 2-2016-00011 Thiết bị mô phỏng quá trình vỡ đập bê tông Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển
6 2044 2-2015-00147 Thiết bị đốt dùng nhiên liệu sinh khối và quy trình vận hành thiết bị này Nguyễn Tuấn Anh
7 2045 2-2017-00329 Động cơ đẩy nước Nguyễn Anh Kiệt
8 2046 2-2015-00170 Quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn lactic dùng để sản xuất váng sữa lên men giàu protein Viện Công nghiệp thực phẩm
9 2047 2-2016-00389 Chế phẩm vi sinh chứa nấm sợi thuộc các chi Thermomyces và Chaetomium để sản xuất phân hữu cơ từ phụ phế liệu nông nghiệp và chăn nuôi Đặng Thị Cẩm Hà
10 2048 2-2019-00102 Hệ thống xử lý khói thải lò hỏa táng Trần Đình Giao
11 2049 2-2018-00281 Phễu bê tông và phương pháp thi công hệ móng phễu sử dụng phễu bê tông này Đỗ Đức Thắng