Th 5, 30/05/2019 | 15:16 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế

 

STT Tên Văn bản Liên kết/Tải về

 

A
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
 
      1
Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) Liên kết/Tải về

 

B
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)
 
B.1 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)  
1
Công ước Stockholm về việc thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới  Liên kết/Tải về
2
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp Liên kết/Tải về
3
Hiệp ước hợp tác sáng chế  Liên kết/Tải về
4
Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu Liên kết/Tải về
5
Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu Liên kết/Tải về
6
Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới Liên kết/Tải về
7
Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật Liên kết/Tải về
8
Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng Liên kết/Tải về
9
Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép trái phép Liên kết/Tải về
10
Công ước Brussel về phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa truyền qua vệ tinh Liên kết/Tải về
B.2 Các điều ước quốc tế khác  
1
Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế Liên kết/Tải về
2
Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế Liên kết/Tải về
3
Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp Liên kết/Tải về
4 Hiệp ước luật nhãn hiệu Liên kết/Tải về
5 Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu Liên kết/Tải về
6 Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu Liên kết/Tải về
7 Hiệp định Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ Liên kết/Tải về
8
Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp Liên kết/Tải về
9
Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp Liên kết/Tải về
10
Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả Liên kết/Tải về
11
Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm Liên kết/Tải về
C

Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)  
1 Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ  Liên kết/Tải về
2 Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand (phần sở hữu trí tuệ)  Liên kết/Tải về
DC

 D

Hiệp định giữa Việt Nam và các đối tác  
1 Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về
2 Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ)  Liên kết/Tải về
3 Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ)  Liên kết/Tải về
4 Hiệp định Việt Nam - Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ  Liên kết/Tải về
5 Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (các quy định về sở hữu trí tuệ)  Liên kết/Tải về
6
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về
7
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về
8
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về