Th 2, 11/03/2019 | 11:07 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sách, tạp chí

- Tài liệu hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

- Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế của châu Âu

- Tài liệu hướng dẫn tra cứu sáng chế của WIPO

- Sở hữu trí tuệ là gì

- Sáng chế (truyện tranh)

- Nhãn hiệu (truyện tranh)

- Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ

- Kiểm toán sở hữu trí tuệ

- Chuyển giao công nghệ thành công

- Tạo dựng một nhãn hiệu

- Tạo dáng sản phẩm

- Sáng tạo tương lai

- Hình thức thể hiện sáng tạo

- Trao đổi giá trị - Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ

- Mũi khâu thời gian

- Hướng dẫn đăng ký sáng chế

- Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

- Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ

- Hướng dẫn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid

- Bộ sách dành cho các doanh nghiệp về nhãn hiệu

- Bộ sách dành cho các doanh nghiệp của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới về kiểu dáng

- Quy chế chung của ASEAN về thẩm định nội dung đơn đăng ký Nhãn hiệu (bản tiếng Anh)

- Quy chế chung của ASEAN về thẩm định nội dung đơn đăng ký Nhãn hiệu (bản tiếng Việt)

- Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Ritonavir

- Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir

- Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Vắc-xin phòng bệnh ngừa các bệnh truyền nhiễm chọn lọc

- Hướng dẫn sử dụng thông tin sáng chếTin mới nhất