Th 5, 28/05/2020 | 15:46 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Trà Vinh

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Trà Vinh đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Trà Vinh đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2003-00245 1-0006712 Thiết bị đào hút bùn Trần Văn Dũng
2 1-2005-01810   Xe lăn lắc tay gắn động cơ Lê Anh Tài 
3 1-2006-01545   Búa máy Nguyễn Văn Hiền 
4 1-2009-02513 1-0011956 Ăngten Yagi Đinh Đức Thọ
5 1-2009-02514   Máy phun thuốc trừ sâu Lê Văn Chưởng
6 1-2011-03509 1-0016957 Hợp chất galotanic dùng cho chế phẩm phủ khuôn in litô và phương pháp điều chế MYLAN GROUP (Công ty Cổ phần Mỹ Lan)
7 1-2012-00232 1-0015416 Copolyme, chất kết dính copolyme sử dụng trong chế phẩm phủ nhạy bức xạ dùng cho các bản in litô âm bản nhạy bức xạ Công ty Cổ phần Mỹ Lan (MYLAN GROUP)
8 1-2012-02544   Hệ thống bơm có trợ lực Tăng Nhật Thành
9 1-2012-02746 1-0018526 Đế dùng cho khuôn in litô và phương pháp xử lý khuôn in litô Công ty cổ phần Mỹ Lan
10 1-2012-03095   Biến áp cách ly chống giật và rò rỉ điện Lý Văn Phi
11 1-2012-03579 1-0016960 Copolyme dùng cho chế phẩm phủ nhạy bức xạ hồng ngoại gần để sử dụng cho khuôn in litô nhiệt dương bản MYLAN GROUP (Công ty Cổ phần Mỹ Lan)
12 1-2013-03562 1-0016222 Cụm kết dính, khóa và đồ chơi chứa cụm kết dính này. MYLAN GROUP (Công ty Cổ phần Mỹ Lan)
13 1-2014-00413 1-0016223 Cụm kết dính, khóa và đồ chơi chứa cụm kết dính này MYLAN GROUP (Công ty Cổ phần Mỹ Lan)
14 1-2014-00414 1-0016224 Màng cán MYLAN GROUP (Công ty Cổ phần Mỹ Lan)
15 1-2014-01114   Máy se chỉ tơ dừa Nghiêm Đại Thuận
16 1-2014-04077   Máy xát gạo Doanh nghiệp tư nhân Chín Nhũ
17 1-2015-00608   Bộ truyền động thủy lực dùng cho dàn quạt trong nuôi trồng thủy sản Nguyễn Hoàng Nam
18 1-2015-01186   Máy se chỉ tơ xơ dừa Nghiêm Đại Thuận
19 1-2015-03098   Bản in litô dạng lớp MYLAN GROUP (Công ty Cổ phần Mỹ Lan)
20 1-2016-00313   Máy rang cốm Thạch Hùng
21 1-2016-01343   Căn hộ sử dụng năng lượng sạch Nguyễn Hoàng Nam
22 1-2016-01404   Máy hút đa năng Nguyễn Hoàng Nam
23 1-2016-03779   Khuôn đợi in litô âm bản, quy trình sản xuất khuôn đợi in litô âm bản này và chất quét gốc tự do Công ty cổ phần Mỹ Lan (Mylan Group)
24 1-2019-06318   Dụng cụ bơm nước giếng khoan Nguyễn Văn Đua

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Trà Vinh đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-1998-00010   Máy rút màng co p.v.c xách tay