Th 5, 15/08/2019 | 15:10 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra năm 2017

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra năm 2017

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

Bảng thống kê có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ