LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam
Thông báo về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam
Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Để Ngày Pháp luật năm 2016 được triển khai rộng rãi và đạt hiệu quả thiết thực, Cục Sở hữu trí tuệ đăng thông báo này nhằm phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Cục về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, cũng như tham gia tích cực các hoạt động do Bộ tổ chức để hưởng ứng Ngày Pháp luật.
Nguồn: most.gov.vn