LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10 với sửa đổi năm 2015 và 2016
Thông báo áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10 với sửa đổi năm 2015 và 2016
Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 7705/TB-SHTT ngày 27/9/2016 về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi năm 2015 và 2016.
Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi năm 2015 và 2016 có thể tải về tại đây (DOC/PDF).
Toàn văn Thông báo số 7705/TB-SHTT có thể tải về tại đây.
Cục SHTT