LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về kết quả Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2017
Thông báo về kết quả Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2017

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 10509/TB-SHTT ngày 04/12/2017 thông báo về kết quả Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2017.

Toàn văn Thông báo số 10509/TB-SHTT ngày 04/12/2017 có thể tải về tại đây.

Cục SHTT