LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đề nghị các Sở KH&CN lập Báo cáo Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2017
Thông báo đề nghị các Sở KH&CN lập Báo cáo Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2017

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thống kê, tổng kết hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hàng năm, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị quý Sở lập Báo cáo Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương năm 2017 (theo mẫu được đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ www. noip.gov.vn).

Báo cáo cần nêu rõ những kết quả hoạt động có ý nghĩa quan trọng của công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (về hiệu quả kinh tế - xã hội cần có các số liệu chứng minh), những định hướng cho hoạt động này thời gian tới. Bên cạnh đó, trong phần đề xuất kiến nghị, kính đề nghị quý Sở nêu rõ các vấn đề chuyên môn, những nội dung, chủ đề cần sự hỗ trợ nhằm thúc đấy hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung.

Kính đề nghị quý Sở gửi Báo cáo bản điện tử qua e-mail theo địa chỉ: quanlysangtao@noip.gov.vn và bản giấy trước ngày 25/01/2018 theo địa chỉ: Cục Sở hữu trí tuệ, số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý Sở liên hệ với Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo (đ/c Hoàng Anh, điện thoại: 024.35406541).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Sở.

Thông báo số 10751/SHTT-QLST của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 12/12/2017 có thể tải về tại đây.

Các mẫu báo cáo kèm theo được tải về tại đây (PDF/DOC).

Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo