LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Tin tức & sự kiện » Lớp tập huấn về luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Lớp tập huấn về luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ 01/7/2016. Luật được ban hành với mục đích tạo khuôn khổ pháp lý với nhiều đổi mới về xây dựng và thi hành pháp luật nhằm xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) là một đơn vị quan trọng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, Cục đã góp phần vào việc xử lý tích cực hệ thống luật SHTT của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Có thể nói Luật SHTT đến nay là tương đối đầy đủ và tương đối phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng đặc biệt là khi Việt Nam sẽ trở thành thành viên của cộng đồng chung các nước ASEAN và hiện tại đang tham gia tích cực để đàm phán Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như tham gia các Hiệp định tự do thương mại (FTA) với EU và nhiều đối tác khác. Điều đó dẫn đến sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật SHTT cho phù hợp với thực tiễn.
Trước yêu cầu cấp thiết cần có sự hiểu biết về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với nhiều điểm mới so với trước, ngày 17/9/2015, tại Hà Nội, Cục SHTT đã tổ chức Lớp tập huấn về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 dành cho cán bộ công tác trong Cục SHTT với sự tham gia của báo cáo viên Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Trưởng phòng Pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp. Tham dự Lớp tập huấn có Phó Cục trưởng Cục SHTT, Lê Ngọc Lâm và các lãnh đạo cấp phòng đại diện cho các phòng ban cùng toàn thể các cán bộ thuộc Phòng Pháp chế và Chính sách của Cục SHTT.
 
Ông Lê Ngọc Lâm - Phó Cục trưởng Cục SHTT phát biểu khai mạc Lớp tập huấn
 
Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, ông Lê Ngọc Lâm cho biết: Lĩnh vực SHTT là một lĩnh vực rất rộng và phụ thuộc vào nhiều Bộ ngành quản lý. Ngoài ra vấn đề phí và lệ phí lại liên quan đến Bộ Tài chính, trong khi đó Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với nhiều điểm mới so với trước trong đó có việc không còn được ban hành Thông tư liên tịch nữa. Điều đó cũng là vấn đề cần cân nhắc kỹ khi sửa đổi và bổ sung vào Luật SHTT lần này cũng như các văn bản dưới Luật liên quan đến SHTT với mục đích áp dụng thuận lợi và có hiệu quả trong thực tiễn.
Tại Lớp tập huấn, báo cáo viên đã đề cập đến nhiều vấn đề, quan trọng nhất là sự thay đổi về quy trình thủ tục trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quy trình xây dựng, ban hành văn bản theo hướng tách bạch quy trình xây dựng chính sách với quy trình soạn thảo luật. Tập trung quy định về quy trình xây dựng chính sách theo hướng chính sách phải được thông qua, phê duyệt trước khi bắt đầu soạn thảo văn bản luật. Ngoài ra, Luật năm 2015 đã bỏ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa, chỉ còn Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh hằng năm, đây cũng là điểm mới để Cục SHTT cân nhắc tới thời điểm sửa đổi luật cho phù hợp.
 
Toàn cảnh Lớp tập huấn
 
Lớp tập huấn là cơ hội để các cán bộ, đặc biệt là các cán bộ thuộc Phòng Pháp chế và Chính sách của Cục SHTT trao đổi về vai trò và tầm ảnh hưởng của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đến vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật SHTT sắp tới. Trên cơ sở đó, các cán bộ trực tiếp tham gia soạn thảo luật sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Cục về các vấn đề liên quan với mục đích làm cho hệ thống SHTT Việt Nam tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Phòng Thông tin