LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo áp dụng quy định của pháp luật đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do thảm họa động đất
Thông báo áp dụng quy định của pháp luật đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do thảm họa động đất
Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc áp dụng các quy định pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do thảm họa động đất tại Nhật Bản...
Toàn văn Thông báo 3755/TB-SHTT ngày 18/5/2016 về việc áp dụng các quy định pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do thảm họa động đất tại Nhật Bản có thể tải về tại đây.
Phòng Thông tin