LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc tuyển ứng viên đăng ký tham dự các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản
Thông báo về việc tuyển ứng viên đăng ký tham dự các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về việc tuyển ứng viên đăng ký tham dự các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản trong năm tài chính 2016.
Toàn văn Thông báo và các tài liệu liên quan có thể tải về tại đây.
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo