LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN
Thực hiện công văn số 135/KBQ3-KT ngày 31/10/2012 về việc thông báo số hiệu tài khoản mới, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Kể từ ngày 01/11/2012, số hiệu tài khoản của Văn phòng được thay đổi như sau:
Số tài khoản             : 3511.0.1093216
Chủ tài khoản           : VPĐD Cục SHTT tại TP. Hồ Chí Minh
Mở tại                      : Kho bạc nhà nước quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Vì vậy, VPĐD Cục SHTT tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết và giao dịch./.
Trân trọng cảm ơn!
Cục SHTT