LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
Thông báo về việc lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ (tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội (ngày 19/5/2017) và tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ngày 23/5/2017), đăng tải tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ