LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Văn bản pháp quy » Thông báo pháp chế » Thông báo 426/TT-SHTT ngày 24 tháng 3 năm 2005 về việc áp dụng Bảng Phân loại Locarno
Thông báo 426/TT-SHTT ngày 24 tháng 3 năm 2005 về việc áp dụng Bảng Phân loại Locarno

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 426/TT-SHTT
 
Hà nội,ngày 24 tháng 3 năm 2005

     
 
THÔNG BÁO
 
VỀ VIỆC ÁP DỤNG PHIÊN BẢN LẦN 8 CỦA BẢNG PHÂN LOẠI 
QUỐC TẾ VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THEO THOẢ ƯỚC LOCARNO 
    
Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo : Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã ấn hành Phiên bản lần 8 Bảng Phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (Bảng phân loại Locarno) và có hiệu lực từ 01/01/2004.
Phiên bản 8 bao gồm 32 nhóm và 219 phân nhóm,trong đó có một số thay đổi như sau :
- Phân nhóm 06-01 tách phần "Giường" thành phân nhóm mới 06-02;
- Phân nhóm 08-10 bao gồm cả "Giá đỡ xe đạp và mô tô";
- Nhóm 14 được bổ sung thêm phân nhóm mới 14-04 có tên gọi "Màn hiển thị và các biểu tượng (dùng riêng cho máy tính)".
Phiên bản 8 Bảng Phân loại Locarno được chính thức áp dụng trong khi thực hiện các thủ tục xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Tất cả các đơn kiểu dáng công nghiệp nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ kể từ ngày 01/04/2005 đều phải tuân theo Phiên bản 8 nêu trên.
CỤC TRƯỞNG
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 
(Đã ký)
Phạm Đình Chướng
Phiên bản 8 Bảng phân loại Locarno