LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Công bố việc áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10
Công bố việc áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10
Để thực hiện quy định tại mục 37.4.e của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013, sau khi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố trên trang thông tin điện tử www.wipo.int những sửa đổi năm 2013 và 2014 của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai và hoàn thành bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi nêu trên, đồng thời công bố để áp dụng tại Thông báo số 9694/TB-SHTT ngày 19/11/2014 về việc áp dụng bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi năm 2013-2014.
- Toàn văn Thông báo số 9694/TB-SHTT có thể tải về tại đây;
- Bản dịch tiếng Việt của Bảng Danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm với những sửa đổi năm 2013-2014 (Alphabetical list of goods in class order) có thể tải về tại đây;
- Bản dịch tiếng Việt của Bảng Danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm với những sửa đổi năm 2013-2014 được đánh dấu cho tiện theo dõi những sửa đổi có thể tải về tại đây.
Phòng Thông tin