LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo thời hạn hoàn phí, lệ phí theo quy định cũ đối với các thông báo hoàn phí, lệ phí năm 2016
Thông báo thời hạn hoàn phí, lệ phí theo quy định cũ đối với các thông báo hoàn phí, lệ phí năm 2016

Từ ngày 01/01/2017, Cục sở hữu trí tuệ thực hiện việc thu phí, lệ phí Sở hữu công nghiệp theo Thông tư số 263/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016. Thông tư số 263/2016/TT- BTC không quy định về việc hoàn phí, lệ phí. Vì vậy, để kết thúc việc hoàn phí, lệ phí theo quy định cũ đối với các thông báo về hoàn phí, lệ phí năm 2016 đã phát hành, đề nghị các cá nhân, tổ chức được hoàn phí, lệ phí thực hiện thủ tục này trước ngày 18/01/2017. Sau thời hạn nêu trên, Văn phòng không chịu trách nhiệm việc hoàn phí, lệ phí của năm 2016.

                                                                             

                                                                                            VĂN PHÒNG