LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo:

1. Tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ cho thực hiện từ năm 2017. Danh mục các dự án để tuyển chọn đơn vị chủ trì được phê duyệt kèm theo Quyết định số 700/QĐ-BKHCN ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm 03 dự án sau đây:

- Áp dụng sáng chế số 15098 để sản xuất gạch ống không nung từ tro xỉ thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận;

- Áp dụng sáng chế số US 5272440A và DE 102014224642B3 không bảo hộ tại Việt Nam để sản xuất thiết bị giám sát cách điện dùng cho khu vực phẫu thuật của bệnh viện;

- Áp dụng sáng chế US6833143B1 không bảo hộ tại Việt Nam để phát triển sản phẩm điều trị Alzheimer từ rau đắng biển Việt Nam.

2. Yêu cầu về Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án được làm thành 10 bộ (1 bản gốc và 09 bản sao), gồm các tài liệu phù hợp với quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, cụ thể là:

- Thuyết minh dự án;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị đăng ký chủ trì dự án;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án;

- Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện dự án;

- Văn bản xác nhận quyền sử dụng, khai thác sáng chế hợp pháp đối với dự án áp dụng sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam (Trường hợp đơn vị đăng ký chủ trì không phải là chủ sở hữu sáng chế);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị phối hợp thực hiện dự án;

- Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các đề tài, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện (nếu có);

- Cam kết đối ứng và giải trình khả năng huy động tài chính (Đây là nhóm dự án được hỗ trợ tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện dự án): Báo cáo tài chính của Tổ chức đăng ký chủ trì dự án trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của Tổ chức chủ trì và/hoặc các tổ chức tham gia dự án.

3. Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ

Hồ sơ được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ các thông tin về dự án, đơn vị đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm, đơn vị, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện dự án và gửi trước 16h30 ngày 30/5/2017 về địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ
(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

4. Mọi chi tiết xin liên hệ

Cục Sở hữu trí tuệ
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
ĐT: 04.35571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ