LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc thay đổi tài khoản
Thông báo về việc thay đổi tài khoản
Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 2251/TB-SHTT ngày 11 tháng 4 năm 2012 về việc thay đổi tài khoản để các Tổ chức chuyển phí, lệ phí vào.
Toàn văn Thông báo có thể tải về tại đây.
Cục SHTT