LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2014
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2014
Thực hiện kế hoạch công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu triển khai việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2014 (dự kiến vào tuần thứ hai tháng 10 năm 2014 tại thành phố Bạc Liêu).
Mục đích của Hội nghị là tổng kết công tác trong năm qua (từ 01/7/2013 đến 30/6/2014), thảo luận các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ thời gian tới.
Để Hội nghị được tổ chức có nội dung và hiệu quả thiết thực, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước cung cấp thông tin về hoạt động của địa phương theo hướng dẫn tại công văn số 6559/SHTT- PCCS ngày 20/8/2014 được đăng tải tại đây.
Mẫu Báo cáo Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của địa phương được đăng tải tại đây.
Phòng Pháp chế và Chính sách