LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông báo về mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhằm đảm bảo quy định của pháp luật về đo đạc, bản đồ, xuất bản, thể hiện đúng chủ quyền quốc gia, Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo về mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục để biết và sử dụng. Mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đăng tải tại địa chỉ: http://bandovn.vn/vi/page/mau-ban-do-hanh-chinh-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-181.

Phòng Thông tin