LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Tin tức & sự kiện » Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Cục Sở hữu trí tuệ
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Cục Sở hữu trí tuệ
Sáng ngày 08/01/2013, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại biểu một số đơn vị chức năng của Bộ và toàn thể cán bộ, công chức của Cục SHTT.
Phó Cục trưởng Cục SHTT Phạm Phi Anh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Cục SHTT. Báo cáo nhấn mạnh các thành quả Cục SHTT đã đạt được trong năm 2012, đó là: Một số văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về SHTT nhằm phù hợp với thực tế trong nước; hoạt động quản lý nhà nước cũng được triển khai liên tục và có hiệu quả; Công tác hợp tác quốc tế được triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với các đối tác song phương và đa phương, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của hệ thống SHTT Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; Công tác nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền về SHTT được triển khai với nhiều hình thức phong phú; Hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công chúng và công tác chuyên môn của Cục đã có những bước cải tiến đáng kể đáp ứng nhu cầu của xã hội và nâng cao hiệu quả xử lý đơn; Hoạt động hỗ trợ tư vấn đã bắt đầu phát huy được hiệu quả, đặc biệt là hỗ trợ phát triển áp dụng công nghệ, phát triển thương hiệu cho các đặc sản địa phương, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Công tác xử lý đơn SHCN đã có tiến bộ, các loại đơn đăng ký SHCN được xử lý tăng so với năm 2011, đặc biệt là đơn đăng ký sáng chế (tăng 15,1%), Đơn đăng ký giải pháp hữu ích (tăng 34,5%); Tổng thu phí, lệ phí tăng 8,3% so với kế hoạch đặt ra. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 được nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam và công tác pháp chế quốc tế, tăng cường công tác quản lý, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ đến năm 2020, bảo đảm chất lượng và nâng cao tốc độ xử lý đơn đăng ký SHCN, đảm bảo và đổi mới công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền SHCN, tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về SHTT, triển khai hiện đại hóa hệ thống quản trị đơn và thông tin sở hữu công nghiệp, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền và đào tạo về sở hữu trí tuệ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất-kỹ thuật của Cục SHTT, phát triển hệ thống SHTT của Việt Nam, triển khai các Chương trình quốc gia. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đồng chí Phó Cục trưởng cũng đã nêu những tồn tại, nguyên nhân và những giải pháp mà Cục phải nỗ lực khắc phục trong thời gian tới. Đại diện các đơn vị trong Cục SHTT v& amp; amp;a mp;a grave; các đơn vị chức năng của Cục đã có nhiều ý kiến tham luận góp phần hoàn thiện Báo cáo tổng kết.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã ghi nhận những kết quả mà Cục SHTT đã đạt được trong năm 2012 và nhất trí với phương hướng hoạt động năm 2013 của Cục SHTT. Đồng chí Thứ trưởng cũng đã nhấn mạnh về một số nội dung trong số các công việc thường xuyên như: Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ và dành nguồn kinh phí được tự chủ cho hoạt động đào tạo; Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực; Đảm bảo các hoạt động quản lý thực hiện một cách hiệu quả; Các dự án đầu tư và phát triển cần sớm hoàn thành để đề xuất và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kịp thời. Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013, đồng chí Thử trưởng cũng đã nhấn mạnh việc cấp uỷ đảng, Lãnh đạo Cục phải tăng cường mối đoàn kết thống nhất thì việc thực hiện kế hoạch năm 2013 mới đạt hiệu quả cao.
Cục trưởng Tạ Quang Minh phát biểu cảm ơn các ý kiến đã đóng góp của các đại biểu, xin ghi nhận các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thứ trưởng và hứa cùng Ban lãnh đạo Cục, cán bộ, công chức Cục nâng cao tinh thần đoàn kết, hợp tác để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2013.
Nhân dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ đã công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2012. Đồng chí Cục trưởng Tạ Quang Minh thay mặt Đảng uỷ Cục, Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Công đoàn Cục đã phát động phong trào thi đua năm 2013 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.
Một số hình ảnh của Hội nghị:
 
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012
 
 
Phó Cục trưởng Phạm Phi Anh báo cáo kết quả hoạt động 2012
 
 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng trao Bằng khen của Bộ trưởng cho cán bộ Cục SHTT
 
 
Cục trưởng Tạ Quang Minh trao Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho cán bộ, công chức của Cục SHTT
 
 
Phó Cục trưởng Hoàng Văn Tân trao Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho cán bộ, công chức của Cục SHTT
 
Văn phòng