LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Tin tức & sự kiện » Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Cục Sở hữu trí tuệ
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Cục Sở hữu trí tuệ
Ngày 24/12/2013, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2014. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Trần Văn Tùng và lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể cán bộ, công chức của Cục SHTT.
Cục trưởng Cục SHTT Tạ Quang Minh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Cục SHTT. Theo Báo cáo những thành quả chủ yếu mà Cục SHTT đã đạt được trong năm 2013 gồm: Một số văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT theo hướng chi tiết hóa, đáp ứng yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục hành chính; Việc tham gia đàm phán nội dung sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định Thương mai tự do đa phương và khu vực đã góp phần xây dựng pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ một cách phù hợp với hoàn cảnh của đất nước. Công tác quản lý hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương và hoạt động kinh doanh dịch vụ sở hữu công nghiệp giữ nhịp độ ổn định; Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, khu vực, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực SHTT; Công tác nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền được triển khai đáp ứng với yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp về SHTT và tăng cường công tác đào tạo cho các cán bộ của Cục SHTT và của cả hệ thống SHTT; Công tác thông tin tiếp tục nâng cao chất lượng và ngày càng hiệu quả hơn phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu triển khai và tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác thông tin SHCN và công tác chuyên môn của Cục; Hoạt động hỗ trợ tư vấn đã hỗ trợ cho hàng ngàn lượt người, trong đó chủ yếu là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và sáng chế, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Chương trình 68 về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tiếp tục được triển khai và phát huy được hiệu quả, đặc biệt là việc hỗ trợ phát triển công nghệ, các đặc sản địa phương, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu cũng đã được chú trọng đầu tư đúng mức thông qua các chương trình cấp quốc gia, góp phần tạo động lực phát triển nền nông nghiệp Việt Nam; Mặc dù tổng số lượng các loại đơn đăng ký SHCN được xử lý giảm 5,4% so với năm 2012 do ảnh hưởng trực tiếp của sự cố mất dữ liệu, tuy nhiên, số lượng đơn đã xử lý của một số loại đơn vẫn tăng (sáng chế tăng 20,3%, giải pháp hữu ích tăng 22,8%, kiểu dáng công nghiệp tăng 13,7%, nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam tăng 16,2%. Công tác thu phí, lệ phí ước đạt 97,2% so với kế hoạch năm và đạt 106% so với năm 2012.
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 được nhấn mạnh là tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT nhằm đáp ứng được các yêu cầu và đòi hỏi của giai đoạn mới; Tập trung giải quyết, nhanh chóng tình trạng tồn đọng đơn; Triển khai Dự án xây dựng hệ thống thông tin tích hợp dữ liệu SHCN; Xây dựng và triển khai đề án tổng thể phát triển Cục đến năm 2020; Tập trung giải quyết dứt điểm việc quyết toán các dự án đã thực hiện xong; Xây dựng và triển khai kế hoạch hồi cố dữ liệu bị mất trong hệ thống IPAS nhằm đáp ứng yêu cầu cho công việc thẩm định;Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo cán bộ của Cục và cán bộ làm công tác quản lý SHTT ở cả trung ương và địa phương; Tăng cường công tác hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong việc xác lập, thực thi quyền SHTT, khai thác tối đa tài sản trí tuệ; Triển khai công tác tổ chức cán bộ theo Điều lệ mới khi được ban hành; Quy hoạch cán bộ cấp phòng; Xây dựng chức danh viên chức cho khối sự nghiệp và kế hoạch xét tuyển vào biên chế viên chức; Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai các văn bản pháp luật về SHTT; Nâng cao nhận thức của công chúng, đặc biệt là của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của bảo hộ SHTT; Duy trì và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương; tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, khu vực, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực SHTT; Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; Xây dựng, trình phê duyệt Chương trình giai đoạn 2016 – 2020 . Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đồng chí Cục trưởng cũng đã nêu những tồn tại, nguyên nhân và những giải pháp mà Cục phải nỗ lực khắc phục trong thời gian tới. Đại diện các đơn vị trong Cục SHTT và các đơn vị chức năng của Cục đã có nhiều ý kiến tham luận góp phần hoàn thiện Báo cáo tổng kết.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã ghi nhận những kết quả mà Cục SHTT đã đạt được trong năm 2013 và nhất trí với phương hướng hoạt động năm 2014 của Cục SHTT. Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Cục SHTT, đó là: Nghiên cứu để đưa ra cách thức giải quyết đơn tồn; Nhanh chóng hoàn thiện Dự thảo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Cục, trình Lãnh đạo Bộ ban hành; Xây dựng kế hoạch, quy hoạch tuyển dụng và đào tạo cán bộ công chức ngắn hạn và dài hạn để có thể thực hiện công việc chuyên môn nhanh nhất sau khi được tuyển dụng; Tập trung xây dựng hệ thống văn bản pháp luật làm hành lang pháp lý cho hoạt động SHTT; Rà soát lại toàn bộ định mức lao động để điều chỉnh cho hợp lý, đảm bảo động viên được cán bộ, công chức; Xây dựng phương án áp dụng cơ chế tài chính mới; Nghiên cứu tìm giải pháp sử dụng nguồn Quỹ Đầu tư phát triển cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng của Cục; Nhanh chóng khắc phục hệ thống dữ liệu, bảo đảm điều kiện cho hoạt động thẩm định đơn v.v.
Cục trưởng Tạ Quang Minh phát biểu cảm ơn các ý kiến đã đóng góp của các đại biểu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và hứa cùng Ban lãnh đạo Cục, cán bộ, công chức, của Cục nâng cao tinh thần đoàn kết, hợp tác để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2014./.
Một số hình ảnh của Hội nghị:
 
Cục trưởng Tạ Quang Minh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
 
 
Cán bộ, công chức Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Hội nghị
 
 
Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị
 
Văn phòng, Cục Sở hữu trí tuệ