LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc xử lý các phản ánh liên quan đến nhãn hiệu thuốc lá “Jet” và “Hero”
Thông báo về việc xử lý các phản ánh liên quan đến nhãn hiệu thuốc lá “Jet” và “Hero”
Cục Sở hữu trí tuệ thông báo tới các cơ quan liên quan được biết và thực hiện về việc xử lý các phản ánh liên quan đến nhãn hiệu thuốc lá “Jet” và “Hero” thể hiện ở Công văn số 2019/VPCP-V.I ngày 28/3/2016 của Văn phòng Chính phủ.
Toàn văn Công văn số 2019/VPCP-V.I ngày 28/3/2016 của Văn phòng Chính phủ có thể tải về tại đây.
Phòng Thông tin