LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2015
Thông báo kết quả Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2015
Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2015, thí sinh có thể tra cứu điểm tại đây.

 

Cục Sở hữu trí tuệ