LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc đính chính Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN
Thông báo về việc đính chính Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN
Thi hành Quyết định số 3340/QĐ-BKHCN ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải toàn văn Quyết định số 3340/QĐ-BKHCN nêu trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thêm thông tin về Quyết định này.
Phòng Pháp chế và Chính sách