LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận yêu cầu PPH
Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận yêu cầu PPH

Tính từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 24/8/2016, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế trong khuôn khổ Chương trình thử nghiệm PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản. Theo nội dung thỏa thuận triển khai Chương trình, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tạm dừng tiếp nhận yêu cầu PPH cho năm đầu tiên (01/4/2016-31/3/2017). Việc tiếp nhận yêu cầu PPH cho năm tiếp theo sẽ được bắt đầu kể từ ngày 01/4/2017.