LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn
Thông báo về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn
Trong thời gian qua, một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ trực tiếp liên hệ thông báo, hù dọa chủ đơn phải thực hiện một số công việc liên quan đến các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhằm mục đích trục lợi cá nhân.
Để ngăn chặn hành vi giả mạo này, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Thông báo 7296/TB-SHTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn để Quý tổ chức, cá nhân được biết.
Toàn văn của Thông báo 7296/TB-SHTT có thể tải về tại đây.
Cục Sở hữu trí tuệ