LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Giới thiệu » Báo cáo hàng năm » Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra năm 2016
Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra năm 2016

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.

Bảng thống kê có thể tải về tại đây.

Cục SHTT