LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » IP-File » Hệ thống nộp đơn điện tử phi trực tuyến
Hệ thống nộp đơn điện tử phi trực tuyến
IP-File là một trong những sản phẩm của Dự án "Ứng dụng thông tin Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam" do Cục Sở hữu trí tuệ hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai với sự trợ giúp kỹ thuật của Cơ quan sáng chế Nhật Bản. IP-File là bước đi đầu tiên trong chiến lược chính phủ điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ để tiến tới khả năng cung cấp các dịch vụ trực tuyến thuận tiện cho Người nộp đơn. IP-File bao gồm "Phần mềm nộp đơn điện tử" được cung cấp cho Người nộp đơn và "Phần mềm nhận đơn điện tử" được sử dụng tại các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội,thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. "Phần mềm nộp đơn điện tử" là công cụ hữu ích trợ giúp cho Người nộp đơn thực hiện khai báo đơn xác lập quyền sau đó in ra đơn trên giấy,đồng thời cho phép tạo các tệp tài liệu điện tử để kèm theo đơn nộp tới Cục SHTT. Tại các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ,"Phần mềm nhận đơn điện tử" sẽ đọc nội dung đơn điện tử do Người nộp đơn nộp,kiểm tra dữ liệu điện tử,cấp số đơn và đưa dữ liệu của đơn vào hệ thống quản trị đơn của Cục,không cần phải nhập dự liệu nữa.
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
    Không có bài viết nào