LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc tuyển chuyên gia cho Dự án ECAP III
Thông báo về việc tuyển chuyên gia cho Dự án ECAP III

     Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội khối của Liên minh Châu Âu (The Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM)) đang tuyển chuyên gia cho Dự án ECAP III. Chuyên gia được tuyển dụng sẽ đảm nhiệm công việc nghiên cứu, hỗ trợ Ban quản lý Dự án (PMT) đối với các vấn đề về sở hữu trí tuệ và cung cấp ý kiến chuyên môn về sở hữu trí tuệ cho Ban Thư ký ASEAN (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án ECAP III.

Toàn văn Thông báo về việc tuyển dụng có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ