LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Văn bản pháp quy » Thông báo pháp chế » Thông báo pháp chế
Thông báo pháp chế
 
Thông báo số 411/TB-SHTT ngày 31/03/2009 về việc áp dụng biểu mức thu phí,lệ phí sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
 
Thông báo số 1637 /TB-SHTT ngày 11/10/2007 về việc thống nhất cách hiểu và áp dụng một số quy định về đại diện và ủy quyền (DOC / PDF)
 
Thông báo số1331/TB-SHTT ngày 14/06/2006 về việc Việt Nam gia nhập Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (DOC / PDF)
 
Thông báo số 426/TT-SHTT ngày 24/3/2005 về việc áp dụng bảng phân loại Locarno (DOC / PDF)
 
Thông báo 183/PCCS ngày 31/1/2005 về việc thi hành một số quy định về chế độ thu phí là lệ phí SHCN tại Thông tư 132/2004/TT-BTC (DOC / PDF)