LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn và lịch phỏng vấn
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn và lịch phỏng vấn
Hội đồng tuyển dụng Cục ­Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 6224/TB-HĐTD ngày 4/8/2016 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn và lịch phỏng vấn.
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn và lịch phỏng vấn có thể tải về tại đây.
Phòng Tổ chức cán bộ