LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo Kết quả Hội nghị Toàn quốc về SHTT năm 2013 tại Hà Tĩnh
Thông báo Kết quả Hội nghị Toàn quốc về SHTT năm 2013 tại Hà Tĩnh
Trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2013, Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị Toàn quốc về sở hữu trí tuệ năm 2013 tại thành phố Hà Tĩnh. Tham dự Hội nghị có Ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông Nguyễn Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ và đại biểu của các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT ở Trung ương và địa phương.
Hội nghị đã tiến hành tổng kết hoạt động quản lý nhà nước về SHTT giai đoạn từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2013 và thảo luận một số vấn đề liên quan đến nội dung của Chuyên đề Giới thiệu các quy định mới của pháp luật về sáng kiến. Ngày 21/10/2013, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Thông báo số 9130/TB-SHTT về Kết quả Hội nghị Toàn quốc về sở hữu trí tuệ năm 2013 tại Hà Tĩnh. Toàn văn Thông báo có thể tải về tại đây (DOC/PDF).
Trên cơ sở ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, Báo cáo Tổng quan về hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2013 cũng đã được chỉnh lý và hoàn thiện. Toàn văn Báo cáo có thể tải về tại đây (DOC/PDF).
Phòng Pháp chế và Chính sách