LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Tin tức & sự kiện » LỄ KÝ BẢN GHI NHỚ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM”
LỄ KÝ BẢN GHI NHỚ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM”
Ngày 19/6/2012, Lễ ký Bản ghi nhớ Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã diễn ra tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và Trưởng đại diện JICA Việt Nam, Tsuno Monotori, thay mặt Chính phủ hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ.
Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam”, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam, sẽ được thực hiện trong ba năm kể từ ngày chuyên gia Nhật Bản đầu tiên được cử sang Việt Nam làm việc (dự kiến Dự án sẽ kết thúc vào năm 2015). Dự án sẽ giúp tăng cường năng lực của Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan có liên quan của Việt Nam trong việc tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Dự án sẽ tập trung vào ba mục tiêu sau: (i) tổ chức hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm tăng cường năng lực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; (ii) tăng cường hệ thống thu thập và cung cấp thông tin giữa Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ; và (iii) tăng cường năng lực của Cục Sở hữu trí tuệ trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ.
Tại Lễ ký, Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ sự cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã luôn quan tâm và dành nhiều sự trợ giúp quý báu cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thứ trưởng chỉ đạo Cục Sở hữu trí tuệ với vai trò là cơ quan điều hành dự án phối hợp chặt chẽ với JICA Việt Nam và các cơ quan thực thi thực hiện thành công Dự án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đúng như mục tiêu mà Dự án đã đề ra.
 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng và Trưởng đại diện JICA Việt Nam, Tsuno Motonori cùng nhau ký Bản ghi nhớ của Dự án
 
Phòng Hợp tác quốc tế